تمرین نقاشی با دو دست

دسته بندی ها :
تمرین نقاشی با دو دست

یکی از سرگرمی های این روزها کشیدن نقاشی با دو دست است و در واقع تمرکز و تمرینی برای ذهن است تا بتوان هر دو نیم کره مغز را با هم به کار گرفت.

۱. نیم کره مغز و مفهوم تسلط مغز

نیم کره راست مغز وظیفه حرکت و حس سمت چپ بدن را به عهده دارد و نیم کره چپ وظیفه حرکت و حس سمت راست بدن را بر عهده دارد.

تحقیقات نشان داده که نصف مخ انسان تسلط دارد بر وظایف نصف دیگر بدن ، یعنی کسانی که با دست راست کتابت می کنند و چیزی می نویسند سمت چپ مغز آنها درگیر می شود و کسانی که با دست چپ می نویسند نیم کره راست درگیر می شود.

مفهوم سیطره و تسلط نسبی است یعنی وقتی می گوییم نیم کره راست تسلط بر سمت چپ بدن دارد نه به این معنا که به طور مطلق تسلط داشته باشد بلکه نسبی است در واقع هر دو نیم کره دخالت در انجام کار ها دارند منتهی شدت و ضعف دارند.

motale943141 300x283 300x283 تمرین نقاشی با دو دست

لازم به ذکر است که بگوییم این دو نیم کره بی ارتباط با هم نیستند بلکه بین آنها با رشته های عصبی ارتباطی برقرار است و جهت تکمیل کارها لازم است.

۲.هنر نقاشی کشیدن با دو دست همزمان

این تمارین تنها برای فرزندانمان نیست بلکه در سنین بالاتر هم می توان انجام داد.

motale943142 300x139 تمرین نقاشی با دو دست

برای نقاشی با دوست نیاز به ورق نقاشی و دو قلم داریم . باید شروع کنید با دو دست نقاشی بکشید و با خط های مقارن با هم در وسط ورق باید آغاز کرد که دو شکل شبیه به هم نتیجه می دهد مثلا وقتی دست راست شروع می کند و در یک زاویه ایی قرار میگیرد دست چپ هم در همان زاویه شروع به کار می کند و وقتی دست راست به مرکز یعنی وسط برگه رسید دست چپ هم باید برسد و باز از وسط ادامه می دهند هر دو دست با هم تا …

در ابتداء کار سختی به نظر می رسد و از طرفی کاغذ از زیر دستانمان فرار می کند لذا می توانید با چسبی بچسبانید تا حرکت نداشته باشد .

ضرورتی ندارد در ابتداء کار از شکل های سختی در نقاشی خود استفاده کند بلکه می تواند از چهره ، درخت ، گل ، اشکال هندسی و … بهره ببرد.

motale943144 300x76 تمرین نقاشی با دو دست

به نمونه هایی از نقاشی هایی که با دو دست انجام شده توجه فرمایید؛

motale943145 300x292 تمرین نقاشی با دو دست

motale943146 298x300 تمرین نقاشی با دو دست

مطالب مرتبط

نظرات شما

*

code

0
X